ANA SAYFA>HİZMETLER
İnsan Kaynakları

Kurumların beşeri sermaye yönetimi ve İK işlevleriyle ilgili danışmanlık ve uygulama faaliyetlerini kapsar. İnsan kaynakları stratejisi ve tasarımı ile İK işlevinin dönüştürülmesi arasında değişmektedir. İnsan Kaynakları Danışmanlığı kapsamında; işe alım, yetenek yönetimi ve ölçme - değerlendirme hizmetleri sunulmaktadır.

İşe Alım

İşe alım, bir kuruluşun içinden veya dışından nitelikli adayı bulma ve işe alma sürecidir. İşe alım süreci, bir işin gerekliliklerini analiz etmek, çalışanları bu işe çekmek, başvuru sahiplerini taramak ve seçmek, işe almak ve yeni çalışanın organizasyona dahil edilmesini içerir.

Ölçme - Değerlendirme

Adayların mesleki yetkinliklerini, yabancı dil ve genel kültür seviyelerini ölçmek ve bireyleri kariyer planlanması doğrultusunda yönlendiren uygulamalar bütünüdür. Ölçme - Değerlendirme kapsamında; genel yetenek sınavları, alan sınavı, yabancı dil sınavı, kişilik envanteri ve mesleki yönelim testi, çalışan memnuniyet anketi ve müşteri memnuniyet anketi uygulamaları yapılmaktadır.

Bordrolama

Bordrolama, çalışanınızın ücret, mesai ve prim gibi kazançlarının üzerinden kesintiler yaparak ve üzerine belirli bir ekleme ile devlete yaptığınız ödemelerin her detayıyla firmalar tarafından hazırlanması gereken, sigorta kesintilerinden vergi kesinlerine kadar her ayrıntıyı bulunduran belgelerin hazırlandığı oldukça önemli bir süreçtir.

Yetenek Yönetimi

Yetenek yönetimi, iş değerini iyileştirmek ve şirketlerin ve kuruluşların hedeflerine ulaşmasını mümkün kılmak için stratejik insan sermayesinin öngörülmesi ve planlanmasıdır. İşe alım, elde tutma, geliştirme ve ödüllendirme hususlarında yapılan her şey, yetenek yönetimi ve stratejik işgücü planlamasının bir parçasıdır. Yetenek yönetimi stratejisi, daha uygun çalışması için iş stratejisine bağlanmalıdır. Yetenek programlarımız arasında Turkcell GNÇYTNK, Malezya Dil Bursu, Uluslararası Hukuk programları yer almaktadır.

Yönetim Danışmanlığı

Kurumların mevcut örgütsel sorunlarının analizi ve iyileştirme planlarının geliştirilmesi yoluyla performanslarını iyileştirmeye dayalı uygulamalar bütünüdür. Yönetim danışmanlığı kapsamında Kurumsal Çeviklik, Yetkinlik Analizi, Strateji ve Hedef Yönetimi, İK Yönetim Sistemleri, Liderlik ve Operasyonel Mükemmellik hizmeti verilmektedir.

Kurumsal Çeviklik

Kurumsal çeviklik, kuruluşların operasyonlarına ve kaynaklarına esnek, hızlı tepki vermeye çalışan bir kavramdır. Kuruluşların değişen piyasa koşullarına hızla uyum sağlamalarına, gelişmekte olan iş fırsatlarından yararlanmalarına, yeni dağıtım kanallarını veya tedarik zincirlerini benimsemelerine ve maliyetleri azaltmalarına veya süreçteki gelir akışlarını artırmalarına olanak tanır. Değişim yönetimine sistematik bir yaklaşım, işletme sahiplerine, değişimin nasıl yanıtlanacağı, tüm organizasyonun ihtiyaçlarını dikkate alarak bir çerçeve oluşturmasını sağlar.

Yetkinlik Analizi

Yetkinlik analizi, bir şirketin ürünlerini veya hizmetlerini sunabilmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve süreç yeteneklerini ölçmek için kullanılan güçlü bir araçtır. Yetkinlik analizi genellikle üretim ortamlarında kullanılırken, bu tür analiz şirket içindeki çeşitli uygulamalar için bir temel oluşturabilmekle birlikte bir ürün, proje veya şirket düzeyinde tamamlanabilir.

Mevcut Durum Analizi

Mevcut durum analizi, piyasadaki bir işletmenin mevcut durumuna açık ve özlü bir bakış sunar. Mevcut bir durum analizi, makroekonomik eğilimler, müşteri verileri ve rakipler hakkında bilgi de dahil olmak üzere işin mevcut durumuna etki eden çeşitli faktörleri inceleme eğilimindedir. Bu verilerin analizi, popüler SWOT (güçlü, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) yöntemi de dahil olmak üzere birkaç farklı şekilde yapılabilir. Bu bilgiyi kullanarak bir durum analizi, işin durduğu şekliyle bir özetini yanı sıra yakın gelecekte bir performans ve ilerleme tahmini sağlar.

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, insan kaynakları yönetimi ve bilgi teknolojisini İK yazılımı vasıtasıyla birbirine bağlayan sistemler ve süreçlerin birleşimidir. Bir İKYM, bir iş yerinde devrim yaratmaya yardımcı olabilir. İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili tekrar eden ve zaman alan görevlerin otomasyonu, şirketlerin en değerli çalışanlarını serbest bırakır ve odaklanmayı kültür, saklama ve diğer etkileyici alanlara kaydırmaya olanak tanır. işletme içinde İnsan Kaynakları, bordro, yönetim ve muhasebe işlevlerinin veri girişi, veri takibi ve veri bilgisi ihtiyaçları için bir yazılım veya çevrimiçi çözümdür.

Operasyonel Mükemmellik

Operasyonlar ve iş performansını bütün organizasyonda bütünsel, standartlaştırılmış bir yönetim metodolojisi ve çerçevesi ile geliştirerek müşteriler, çalışanlar ve kilit paydaşlar için sürekli değer yaratmaya çalışan bir işletme modeli olan bir yönetim felsefesidir. Operasyonel mükemmellik, operasyon yönetimi vasıtasıyla sürdürülebilir bir rekabet yaratmada şirketlere avantaj sağlamaktadır.

Liderlik

Liderlik, bir takım veya bir organizasyon olarak "kazanmak" için nereye gideceğinizi haritalamakla ilgili olup organizasyonlara dinamik, heyecan verici ve ilham verici bir yapı sağlamaktadır. Öte yandan liderler yönü belirlerken, aynı zamanda insanlarını doğru varış noktasına düzgün ve verimli bir şekilde yönlendirmek için yönetim becerileri de kullanmaları gerekir. Mevcut performansı korumak ve sürekli iyileştirmek için tasarlanmış yönetim süreçleri yerine vizyoner düşünceyi ve değişim getirmektedir.

Organizasyon Tasarımı

İş akışının, prosedürlerin, yapıların ve sistemlerin işlevsiz yönlerini tanımlayan, mevcut işletme gerçeklerine / hedeflerine uyacak şekilde yeniden düzenleyen ve ardından yeni değişiklikleri uygulamak için planlar geliştiren yöntemdir. Süreç, hem işin teknik hem de insan tarafını iyileştirmeye odaklanmaktadır.Çoğu şirkette, tasarım süreci daha etkin bir organizasyon tasarımı, önemli ölçüde geliştirilmiş sonuçlar (karlılık, müşteri hizmetleri, dahili operasyonlar) ve işe bağlı olan çalışanlara yol açar.

Strateji ve Hedef Yönetimi

Neyi başarabildiğinizi ve hangi değişikliğin gerçekleşmesi için başarıya ulaşmada ve hedeflerinizi ve stratejilerinizi tanımanıza yardımcı oluyoruz. Genel hedeflere ulaşmak için uygulayabileceğiniz taktiklerle birlikte yeni hedef hedeflere yeni stratejiler bağlamada belirli bir nokta oluşturuyoruz. Ayrıca sonuçlar elde ettiğinden emin olmak için insanlarla ve insanlar aracılığıyla bir çalışma noktası oluşturuyoruz. Etkili bir şekilde adapte olmanıza nasıl yardımcı olabilmek için farklı stratejiler geliştiriyoruz.

+90216 474 24 11

[email protected]

İnsan yönetiminde en önemli konu, organizasyonun her halkasının güçlü olmasıdır. Bunun için Mental HR-Consultancy, kurum ve şirketlerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı ile kariyer hedefi olan uygun kişileri bir araya getirir.

İLETİŞİM Formu